Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO        CLLD pokoncno CMYK modra                  logo LAS PDL 2020

 

Z operacijo sodelovanja z akronimom »Sožitje pod isto streho« želimo dolgoročno izboljšati temeljne infrastrukturne, kadrovske in programsko-izvedbene pogoje za izvajanje prihodnjih aktivnosti sodelovanja med različnimi generacijami na projektnem območju.

Eno je prepoznavati potrebo oziroma družbene probleme, ki so akutni (že dalj časa prisotni) na tem območju, nekaj povsem drugega pa je vložiti znatna finančna sredstva, delo in čas, da bi se problem lahko sploh začel reševati in da bi se stvari lahko premaknile z mrtve točke. Z operacijo se prehaja od besed k dejanjem: izgradil se bo nov objekt, primerno velik, na primerni lokaciji z primerno opremo (v občini Odranci), uredil se bo primerno velik in primerno obnovljen obstoječi prostor v občini Kobilje, pripravil se bo povsem nov celoletni program za izvedbo aktivnosti in vsebin v novem centru v Odranci, zagnale se bodo povsem nove aktivnosti v občini Beltinci … Vse to  torej zgolj in samo zaradi vzajemne odločenosti partnerjev, da se preseže obstoječi status-quo, ki bi sicer, v kolikor bi se ohranjal kot tak še naprej, pomenil neodločeno stopicanje na istem mestu, kar zadeva medgeneracijsko komunikacijo, pomanjkanje primernega okolja za izvajanje skupne aktivnosti ter boljše medsebojno poznavanje (s tem pa tudi zaupanje) med mlajšimi in starejšimi občani partnerskih občin.

Glavni cilj:

Cilji operacije se navezujejo na uresničitev SLR LAS PDL in njene posebne cilje oz. poseben cilj:  Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS. Vsi cilji so kreirani uresničljivo, a obenem dovolj ambiciozno, da povečajo  medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS PDL.

Projektni partnerji:

  • Občina Odranci
  • Občina Kobilje
  • Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.
  • Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci
  • Zavod Logarica, Brezovica

Trajanje: 1. 9. 2022 – 30. 5. 2023

Skupna vrednost projekta: 256.177,27 Eur

Projekt je sofinanciran iz strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 148.529,78 Eur

 

Promocijske aktivnosti projekta: 

Ročna dela: https://www.youtube.com/watch?v=xLN9UCOydLU

Pogovorno srečanje: https://www.youtube.com/watch?v=wKhWgz929qg&t=2s

Športno rekreativna aktivnost, pohod: https://www.youtube.com/watch?v=JVdqKk2YUtc

Športno rekreativna aktivnost, pohod: https://www.youtube.com/watch?v=IdoWyxJ6qRU&t=8s

Družabne igre: https://www.youtube.com/watch?v=JI8AjYvnkI4

 

 

 

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo