Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO        CLLD pokoncno CMYK modra                    las goricko 2020      

 

Operacija Gorički ole v ospredje postavlja domača jedilna olja, točneje bučno olje, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih produktov Goričkega. Problemi, ki jih  je s tem v zvezi moč zaznati so slaba povezanost in slaba organiziranost ponudbe. V operaciji se zato povezuje 7 partnerjev iz 6 goričkih občin iz treh sektorjev, da bi naslovili omenjene probleme ter jih skozi projektne aktivnosti omilili ali celo odpravili. Izjemno pomembna sta v tej vlogi tako novi produkt ter nova storitev analitičnega določanja kakovosti semen in olj, katere bodo deležni vsi gorički pridelovalci olj. Na ta način se bodo olja lahko kvalificirala oziroma standardizirala po svoji kakovosti, s tem pa tudi ceni – vsak, ki bo želel koristiti novo nalepko kakovosti z imenom Gorički ole pa bo moral sprejeti tudi vključenost v kolektivno blagovno znamko Krajinski park Goričko.

Strateški cilj operacije je tako dvigniti povezanost goričkih pridelovalcev kakovostnih olj na bistveno višji nivo, omogočiti ekonomsko uspešnejše trženje goričkih olj – tudi z vzpostavitvijo sistema brezplačne analize kakovosti semen in olj ter izpeljati posebno medijsko kampanjo za informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o vseh novih pridobitvah in dosežkih operacije; z vsem tem pa ohranjati diverzifikacijo rabe mozaične ekstenzivne kulturne krajine Goričkega.

Glavni cilj:

S pomočjo razvoja novega produkta do registracije (znamka Gorički ole) ter nove storitve (nov center/oljna klet za promocijo in analizo kakovosti olj) vključiti vsaj 6 proizvajalcev olj z območja Goričkega v obdobju do zaključka projekta v sistem preverjanja kakovosti.

LOGO Goricki ole

Projektni partnerji:

  • Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.
  • Javni zavod Krajinski park Goričko
  • ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide, PE Goričko
  • Goričko drüjštvo za lepše vütro
  • Dom Kuzma d.o.o.
  • Dajč produkt, Andreja Rojko Dajč, s.p.
  • Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek

Trajanje operacije: 1. 7. 2022 – 23. 6. 2023

Skupna vrednost projekta: 114.149,91 Eur

Projekt je sofinanciran iz strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini: 84.834,42 Eur

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.euskladi.si

 

Promocijske aktivnosti operacije:

  • Dva izobraževalna videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=7sY7wfAYryw

https://www.youtube.com/watch?v=v4KS8gQ4PbQ

  • Reportaže:

Otvoritev novega središča – oljna klet za obiskovalce, Gornji Petrovci (junij 2023):

https://www.youtube.com/watch?v=P-A-U5xOWNg

Strokovni posvet Pridelava oljnic in biotska raznovrstnost, Grad (marec 2023): 

https://www.youtube.com/watch?v=tBHCyuZFKVA

Strokovni posvet Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani, Grad (maj 2023):

https://www.youtube.com/watch?v=qkcdmb9DRVo

Sejem lokalnih ponudnikov, Grad (oktober 2022):

https://www.youtube.com/watch?v=rDDd1dn8QZk

Delavnica Mladi in podjetništvo - podjetništvo na podeželju, Puconci (maj 2023):

https://www.youtube.com/watch?v=qgnunCQ7nI4

Jesenska tržnica, Kuzma (oktober 2022):

https://www.youtube.com/watch?v=a35X3cDn36Q

Tradicionalno čiščenje buč, Kuzma (september 2022):

https://www.youtube.com/watch?v=gQzX2Bws4pI

Obisk Doma Kuzma v Oljarni Dajč (marec 2023):

https://www.youtube.com/watch?v=EodFBcCCVBA

Intervju z zmagovalcem tekmovanja za najboljše domače goričko bučno olje:

https://www.youtube.com/watch?v=ESadGFewXLA&t=1s

  • Posnetki:

Strokovni posvet Pridelava oljnic in biotska raznovrstnost, Grad (marec 2023): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks2VFO1n0RU

https://www.youtube.com/watch?v=tbnfGKkbsG8

https://www.youtube.com/watch?v=AnmDrm_TP40

Strokovni posvet Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani, Grad (maj 2023):

https://www.youtube.com/watch?v=HKkCITm74no

https://www.youtube.com/watch?v=YcQHH-jOc0w

https://www.youtube.com/watch?v=95K49drQLYI

 

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo