Osnovni cilji projekta Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro z akronimom Mura Raba TV 2 je bil: okrepitev kulturne identitete porabskih Slovencev, izboljšanje dostopa do IKT tehnologije (internet), dvigniti nivo medkulturne izmenjavo med Pomurjem in Porabjem, mlade spodbuditi za čezmejno spozanavanje in delo v medijih ter izboljšat prekomejno sodelovanje (SLO-HU) in prepoznavnost čezmejne regije.

Zastavljene cilje smo v projekta dosegli skozi naslednje aktivnosti:
- nastalo je 260 dvojezičnih oddaj s poudarkom na kulturnem čezmejnem sodelovanju (predstavljali smo utrip življenja na obmejnem obmučju med Slovenijo in Madžarsko),
- vas Verica (Porabje) je dobila optično omrežje (priklopili smo 40 gospodinjstev) in s tem dostop kvaliteten dostop do svetovnega spleta,
- mladi iz Pomurja in Porabja so v sklopu 6-tih medijskih taborov spoznali delo na televiziji (novinarstvo, snemanje, montaža, itd) v Monoštru in Murski Soboti.
- v sklopu spletnega portal, ki je nastal v projektu (www.muraraba.eu) je bilo postavljenih 22 t. i. info točk: od tega 15 na Goričkem (SLO) in 7 v Porabju (HU). Vsaka točka je predstavljena geografsko (lokacija), tekstovno (opis) in slikovno (fotografija ali video), poleg tega pa je z vsake izmed 22-ih točk preko portala možen ogled lokacije ''v živo''. Celoten portal deluje v štirih jezikih: slovenskem, madžarskem, nemškem in angleškem. Na vsaki točki je omogočen tudi brezplačen dostop do interneta (Wi-Fi). Osnovni namen portala je promocija (turizma in kulture) območja Goričkega in Porabja.

mrtv2 si hu

Med drugim smo s projektom smo zagotovili večjo možnost sodelovanja slovenske manjšine v javnosti, predvsem preko televizijskega medija. Za Porabske Slovence je zelo pomembno, da postanejo bolj prepoznavni na Madžarskem in v Sloveniji, zato si je potrebno prizadevati za takšen razvoj medijev, ki bo manjšince predstavil v pozitivni luči ter omogočil razvoj in napredek gospodarstva v Porabju, saj je to osnovni pogoj za obstoj ene maloštevilne narodnostne skupnosti.

TV AS je v projektu prevzel vlogo vodilnega partnerja in s tem odgovornost za izvedbo celotnega projekta, Skrb za pravočasno izvedbo zastavljenih nalog projekta in finančno izvedljivost z ustrezno koordinacijo in komunikacijo z vsemi projektnimi partnerji. Vodilni partner je v projektu prav tako posebno pozornost posvečal produkciji prekomejnih dvojezičnih oddaj, izvedbi medijskih taborov, izdelavi spletnega portala z infotočkami ter promociji in informiranju projekta.

TV AS je v projektu prevzela vlogo vodilnega partnerja, ostali partnerji so še: Krajinski park Goričko, TV Monošter in Zveza Slovencev na Madžarskem.

Trajanje: 1. 1. 2012 – 31. 3. 2015

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo