Osnovni cilj projekta Kulturno, medijsko in manjšinsko sodelovanje na obeh straneh reke Mure in širše, z akronimom 3M Mura – Media – Minority, je bil zagotoviti podporo izmenjavi kulturnih in socialnih tem za izboljšanje kakovosti vsakodnevnega življenja, storitev in izmenjavo informacij na programskem območju. Temu ustrezno so bili specifični čezmejni cilji projekta direktno usmerjeni v zagotavljanje koristi za ciljne skupine, in sicer so:

- vzpostavili sodelovanje med lokalnimi mediji na obeh straneh meje in na osnovi konkretnih prispevkov v skupno 52 oddajah zagotovili ustrezno promocijo projektnih aktivnosti, dogodkov, ostalih čezmejnih projektov in ustanov ter izmenjavo informacij;
- na podlagi izvedbe dveh petdnevnih čezmejnih medijskih poletnih taborov pripomogli k osveščanju o kulturnih razlikah in o kulturni dediščini na obeh straneh meje;
- skozi identifikacijo, promocijo in zagotavljanje medijske podpore čezmejnih kulturnim in ostalim dogodkom, povezanim z manjšinami, spodbudili kulturno izmenjavo ter sodelovanje in organizacijo dogodkov;
- z vzpostavitvijo regionalnega spletišča in 8 info-točk na obeh straneh meje smo ustvarili dodatne komunikacijske kanale, ki zagotavljajo ustrezno promocijo in izmenjavo informacij o dogodkih, kulturnih znamenitostih in dediščini, turističnih destinacijah in gastronomiji;
- vzpodbudili aktiviranje manjšin in manjšinskih organizacij na obeh straneh meje in na osnovi skupne organizacije dogodkov in taborov zagotovili njihovo boljšo organiziranost ter trajnostno sodelovanje z matičnima državama.

Projekt Mura – Media – Minoritiy je pomembno in pozitivno vplival na čezmejno sodelovanje in ohranjanje kulturne identite slovenske manjšine na Hrvaškem in hrvaške etnične skupnosti v Sloveniji, ob tem pa je povečal tudi sodelovanje inštitucij ter izmenjavo izkušenj in vsebin na področju medijev (TV in internet), kulturnih ustanov in društev ter občin. Projekt 3M Mura-Media-Minority je v veliki meri pripomogel k percepciji projektnega čezmejnega prostora kot skupnega, kulturno bogatega in vrednega ohranjanja.

Doseženi kazalniki neposrednih učinkov:

čezmejne konference (2)
dojezična spletna stran porjekta (1)
dvojezični poletni tabor (2)
dvojezični spletni portal (1)
izobraževalne delavnice za projektne partnerje (2)
organiziran osrednji kulturni dogodek z razstavo in delavnico (2)
producirane dvojezične oddaje (52)
promocijski material projekta (7)
promocijski material za promocijo kulturnih dogodkov (10)
skupni komunikacijski plan (1)
spremljevalni kulturni dogodki (8)
št. info točk (8)
študija za postavitev info točk (1)

3M SI HR

TV AS je v projektu prevzel vlogo vodilnega partnerja in s tem odgovornost za izvedbo celotnega projekta, skrb za pravočasno izvedbo zastavljenih nalog projekta in finančno izvedljivost z ustrezno koordinacijo in komunikacijo z vsemi projektnimi partnerji. Vodilni partner je v projektu prav tako posebno pozornost posvečal produkciji prekomejnih dvojezičnih oddaj ter promociji in informiranju projekta.

Projektni partnerji so še: INTK d.o.o., Zavod Roka, ACT, SKD Nagelj in Udruga Media.

Trajanje: 1.1. 2014 – 30. 4. 2015

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo