... tako, kot ima simbol Evropske unije - rumena zvezda - 5 krakov, tako ima tudi prostor med Varaždinom (HR), Monoštrom (HU), Mursko Soboto (SL) in Gornjo Radgono (AT) 5 partnerjev, 5 populacij mladih srednješolcev in 5 srednješolskih institucij, ki vsaka v svojem okolju in v svoji regiji želi dati svoj prispevek k Evropi prihodnosti.

V okviru projekta bo kreiranih pet dokumentarnih filmov, vsak dolžine 25 minut, v katerih bodo sodelovali in raziskovali mladi iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. V ta namen bomo vzpostavili sodelovanje s petimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, in sicer z Gimnazijo Murska Sobota, Ekonomsko šolo Murska Sobota, Drugo gimnazijo Varaždin, Gimnazijo BORG Bad Radkersburg in Gimnazijo Mihaly Vörösmarty Monošter.

Dijaki bodo s pomočjo sogovornikov, najdenega gradiva in tudi primerov dobrih praks ugotavljali, kako smo prebivalci lokalnega okolja kot državljani Evropske unije soudeleženi v sistemu odločitev Evropske unije in kakšna je pri tem vloga poslancev kot predstavnikov političnih skupin v Evropskem parlamentu.

V tem oziru bodo mladi raziskali in predstavili pet pomembnih tematskih sklopov s katerimi se aktivno ukvarja Evropski parlament, in sicer:
- Evropski parlament in izobraževanje ter zaposlovanje mladih v EU,
- Evropski parlament in meje EU,
- Evropski parlament in vrednote, na katerih temelji njegovo delo,
- Evropski parlament in populizem ter dezinformacije,
- Evropski parlament in pozitivne spremembe v vsakdanjem življenju prebivalca EU.

snemanje Bruselj

Skozi obravnavane tematike, h katerim se bo pristopilo na način raziskovalne mladinske igre predstavljene v petih dokumentarnih filmih, bodo gledalci s pomočjo rezultatov dela mladih raziskovalcev spoznali, kako odločitve Evropskega parlamenta preko državne in nato preko lokalne politike vplivajo na kvaliteto življenja v nekem konkretnem lokalnem okolju.

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo