Projekt "Priprava in izvedba pilotnih ukrepov za postopno odpravljanja vzrokov slabega zdravstvenega stanja mladih na čezmejnem območju", z akronimom "Keep Young and Fit" je sofinanciran iz sofinanciran s strani Evropske unije v okviru Interreg programa Slovenija – Madžarska.

Splošen cilj projekta:

Projekt odgovarja na izzive vse slabšega zdravstvenega stanja prebivalcev z obeh strani meje. Cilj projekta je nadgradnja obstoječega sistema programov za krepitev zdravja s fokusom na mladih. Projektni partnerji bomo, z implementacijo rezultatov/kazalnikov projekta, vzpostavili trajno medinstitucionalno čezmejno sodelovanje na področju preventive in ozaveščanja ter pripravili/preizkusili/ponudili v uporabo model izboljšanja učinkovitosti institucij/preventivnih programov krepitve zdravstvenega stanja mladih.

Glavne projektne aktivnosti: 

  • priprava skupne čezmejne strategije z akcijskim načrtom za zdrav življenjski slog, zdrave prehranske navade, telesno dejavnost in duševno zdravje za mlade,
  • čezmejna strokovna konferenca Kako izboljšati zdravstveno stanje mladih,
  • izboljšanje obstoječih praks - prilotne aktivnosti za šoloobvezne otroke na območju Občine Lenti in UE Gornja Radgona (vključitev zdravega obroka hrane v šole, povečanje gibalnih aktivnosti otrok, prireditev Dan zdravja, motivacijska izobraževanja, ...),
  • medijsko obveščanje lokalnega prebivalstva na obeh straneh meje,
  • izdelava priročnika za izboljšanje učinkovitosti obstoječih programov preventive za krepitev zdravja,
  • strokovni seminar s predstavitvijo priročnika.
 
Projektni partnerji:
 
- Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.
- Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
- Zdravstveni dom Gornja Radgona
- Lenti Város Önkormányzata
- Alma Mater Europaea - Evropski Center, Maribor
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 
Trajanje: 1. januar 2024 - 31. december 2025
 

Keep Young and Fit Project logo Slovenia-Hungary_EN_color.jpg

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo