V okviru projekta Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta/The Famous Five at the Crossroads of the European Parliament bo kreiranih pet dokumentarnih filmov dolžine 25 min, v katerih bodo sodelovali mladi iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Idejno izhodišče za nastanek dokumentarnih filmov je priljubljena serija mladinskih pustolovskih romanov The Famous five, angleške pisateljice Enid Blyton, kjer štirje prijatelji in njihov pes skozi posamezne napete zgodbe raziskujejo zapletene prigode v njihovem lokalnem okolju. V našem projektu pa skupine prijateljev iz različnih lokalnih okoljih (različne srednje šole iz treh različnih držav) raziskujejo primere dobrih praks, ki na podlagi odločitev Evropskega parlamenta vplivajo na njihovo življenje in življenje njihovih sokrajanov v lokalnem okolju. Skozi raziskovanje petih tematik poti mladih raziskovalcev vodijo v Evropski parlament (EP), kjer so se sprejele politične odločitve kot predpogoj za nastale spremembe, ki vplivajo na življenje v lokalnem okolju. Mladi se na svoji poti raziskovanja srečujejo s funkcionarji na lokalni, državni in evropski ravni, vir informacij pa črpajo tudi iz konkretne lokalne problematike. Ob tem spoznavajo ustroj EP, njegovo vlogo, način delovanja in vpliv odločitev na vsakdan lokalnega prebivalstva.

Teme, ki jih bodo obravnavali dokumentarni filmi: kmetijstvo, pravosodje, svoboda in varnost, manjšine in vloga parlamenta pri poročilih o napredku držav kandidatk za članstvo v EU, kultura in izobraževanje, program čezmejnega sodelovanja.

Za namen produkcije petih dokumentarnih filmov smo vzpostavili sodelovanje s petimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, in sicer z Biotehniško šolo Rakičan (SI), Gimnazijo Murska Sobota (SI), Gimanzijo Franca Miklošiča Ljutomer (SI), Drugo gimnazijo Varaždin (HR) in z Gimnazijo Mihaly Vörösmarty Monošter (HU). Iz vsake srednje šole smo preko avdicij in priporočil izbrali skupino 5 mladostnikov in jim dodelili raziskovalno tematiko, ki bo povezana z njihovim področjem izobraževanja.

Pet prijateljev na razpotju EP

Skozi pet dokumentarnih filmov bodo mladi s pomočjo svojih sogovornikov, spoznanj in primerov dobrih praks ugotavljali, kako smo prebivalci lokalnega okolja kot državljani Evropske unije soudeleženi v sistemu odločitev EU poslancev (SI, HU, HR) kot predstavnikov političnih skupin v EP. V tem oziru bodo mladi raziskali in predstavili pet pomembnih tematskih sklopov s katerimi se aktivno ukvarja EP, in sicer: kmetijstvo; pravosodje, svoboda in varnost; manjšine in vloga parlamenta pri poročilih o napredku držav kandidatk za članstvo v EU; kultura in izobraževanje Erasmus+ ter program čezmejnega sodelovanja.

Skozi obravnavane tematike, ki bodo v stilu raziskovalne mladinske igre predstavljene v petih dokumentarnih filmih, bodo gledalci preko mladih raziskovalcev spoznali, kako na videz neka manjša odločitev EP posredno preko državne in nato preko lokalne politike blagodejno in spodbudno vpliva na lokalno okolje ter na povečanje kvalitete življenja v lokalnem okolju.

Trajanje: 15.11.2016 – 30.6.2017

 

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo