Projekt Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo (z akronimom Mura Raba tour) prinaša celovito in trajno spremembo v turizmu – tako za ponudnike kot uporabnike. Projekt razvija nov turistični produkt Mura Raba tour, ki temelji na 4 različnih tematskih programih: vodni program, ki ponuja doživetje rek Mure in Rabe iz rafta ali kanuja; konjeniški program, ki ponuja jahanje in vožnje s konjsko vprego ob nekdanji »železni zavesi; pohodni program, s prikazom življenja obmejnih varuhov in možnost pohoda po graničarski poti; kulturni program, ki odkriva skrivnostno zgodovino upornih Krucev. Ponudbo bosta bogatila obnovljena stavba nekdanje karavle v Čepincih s stalno muzejsko zbirko o življenju obmejnih varuhov ter obnovljen kamp Akácfa v kraju Csörötnek, vse skupaj pa bo povezala še vzpostavljena čezmejna mreža 40 lokalnih turističnih ponudnikov iz Slovenije in Madžarske.

 

 Projekt Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo, z akronimom Mura Raba tour je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020.

 

Partnerji projekta so:

  • Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.,

  • KOCLJEVINA - zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,

  • Občina Šalovci,

  • Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TD Monošter),

  • Csörötnek Község Önkormányzata (Samouprava naselja Csörötnek) in

  • Orfalu Községi Önkormányzat (Samouprava naselja Andovci).

 

S projektom bomo trajno spremenili turistični zemljevid med Muro in Rabo, povezana ponudba številnih možnosti bo območju na obeh straneh mej omogočila številne raznovrstne aranžmaje in kombinacije, od eno- do večdnevnega preživljanja prostega časa, ter celovito doživetje čezmejne regije z edinstveno lokalno turistično ponudbo. Z uveljavitvijo novega turističnega produkta bodo pridobili vsi, turistične organizacije, ponudniki, prebivalci in turisti.

 

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 31. 8. 2021

 

Več informacij na: murarabatour.eu

 

          

Podkategorije

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo