Trajanje projekta: 31. 12. 2020 – 31. 5. 2022

V okviru projekta My Europe, My Future bo kreiranih petnajst dokumentarno-igranih filmov, razdeljenih v pet tematskih področij. Tematike filmov bodo v ospredje postavljale komunikacijske prioritete Evropskega parlamenta, ki so usmerjene v zdravo, zeleno, trajnostno in digitalno EU, prilagojene komunikacijskemu okolju v kontekstu pandemije COVID-19 in predsedovanju Slovenije Svetu EU. Skozi neklasičen način novinarskega sporočanja, na inovativen dokumentarno-igrani način, bo skozi filme predstavljen prispevek EP in EU ter vpliv na vsakdanje življenje državljank in državljanov ter možnosti in priložnosti, ki jih prinaša za posameznike, organizacije, podjetja, ipd.

 

https://skupajsmo.eu/sl/

 Tematska področja dokumentarno-igranih filmov zajemajo:

- vloga in delovanje EU in EP v luči pandemije COVID-19 in predsedovanja Slovenije Svetu EU,

- zdrava, zelena in trajnostna Evropa - vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU,

- predstavitev primerov dobrih praks čezmejnega teritorialnega sodelovanja in obetov njihovega nadaljevanja oz. krepitev v prihodnosti v odvisnosti od novih razmer, 

- predstavitev domačih primerov dobrih praks prilagajanja negativnim posledicam pandemije in

- angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih - Evropa v luči digitalne preobrazbe. 

V okviru projekta bo vzpostavljen informacijski kotiček, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali nastale filme ter preko promocijskega gradiva v slovenskem in angleškem jeziku dobili vse potrebne informacije o projektu, ter gradivo vezano na aktualne vsebine Evropskega parlamenta (npr. blaženje negativnih posledic pandemije) in predsedovanja Slovenije Svetu EU. Izvedene bodo tri informacijske predstavitve o razpisih oz. pridobivanju nepovratnih sredstev. Dogodki bodo vezani na blaženje posledic COVID-19 (možnostih črpanja evropskih sredstev, priložnosti za podjetnike, mlade, ključne informacije, na koga se obrniti). Ob tem bomo izvedli še številne spremljajoče promocijske aktivnosti po vsej Sloveniji, opozarjali na pomen predsedovanja Slovenije Svetu EU ter pomagali graditi Evropo skozi kampanjo Skupajsmo.eu 

  „Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru subvencijskega programa Evropskega parlamenta za dejavnosti obveščanja. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo projekta in ne odgovarja za informacije in stališča, podana v okviru projekta, niti ga ta ne zavezujejo. Za projekt so v skladu z veljavno zakonodajo odgovorni zgolj avtorji, intervjuvanci in uredniki programa ter tisti, ki ga oddajajo. Parlament tudi ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvedbe projekta.“    

 
 

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo