Naziv projekta:Strokovni izbor najuglednejših projektov, izvedenih s pomočjo kohezijskih sredstev EU v treh državah Panonskega bazena, in njihova celovita medijska promocija.

Akronim projekta: 2023CROPannonStories

Od leta 2014 do 2020 so se glavne prednostne naloge kohezijske politike Evropske unije financirale preko treh skladov (ESRR, ESS in kohezijski sklad).

Glavni cilj projekta »Pannon Stories« je omenjena sredstva preko medijskih predstavitev primerov uspešno izvedenih projektov in njihovih koristi za lokalno prebivalstvo, približati širši javnosti, politikom, gospodarstvenikom, podjetnikom, razvojnim agencijam, nevladnim organizacijam in predvsem mlajši generaciji. Po vseh razpoložljivih podatkih je namreč splošna ozaveščenost državljanov Evropske unije o tem, kako so in bodo še vplivala sredstva kohezijske politike na njihovo kakovost življenja, precej slaba.

Projektno območje zajema razširjeno panonsko območje treh sosednjih držav oz. veliko večino območja, ki ga pokrivajo trije programi čezmejnega sodelovanja: Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Madžarska-Hrvaška.

Člani projektnega konzorcija so:

VTV - VARAŽDINSKA TELEVIZIJA d.o.o., Varaždin (Hrvaška)

PRAK d.o.o., Murska Sobota (Slovenija)

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft., Szentgotthárd (Madžarska)

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (Hrvaška)

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer (Slovenija)

Pridruženi partner:

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE), Kaposvár (Madžarska)

Glavne projektne aktivnosti so:

  • priprava ekonomske študije s strokovno analizo vseh dosedanjih gospodarskih koristi treh projektnih čezmejnih regij (Slovenija-Hrvaška, Hrvaška-Madžarska, Slovenija-Madžarska) ali celotnega projektnega območja zahvaljujoč preteklim projektnim sodelovanjem, financiranih iz kohezijskih skladov EU; analiza bo zajela vse prioritete in programe (prej Interreg B in Interreg C), z največjim poudarkom na programih čezmejnega sodelovanja (Interreg A);
  • produkcija dokumentarnih filmov o najbolj reprezentativnih primerih dobrih praks v vseh treh državah, s prevodi v vse tri jezike sodelujočih partnerjev in angleški jezik;
  • priprava gledališke predstave z aktivno vključitvijo mladih v neposredno soočanje z izzivi, vezanimi na vprašanje kaj pomeni živeti znotraj EU ter kakšni so s tem povezani potenciali; tema producirane gledališke predstave bo tesno povezana z glavno temo projekta;
  • diseminacija oz. seznanjanje širše javnosti z rezultati projektnega dela preko medijskih objav in dogodkov; cilj je državljanom treh držav Evropske unije skozi vzpostavljeno mrežo lokalnih in regionalnih medijev (TV, splet, družbena omrežja) posredovati objektivne, reprezentativne, dokumentirane in privlačno predstavljene primere številnih koristi, ki izhajajo iz uporabe razpoložljivih kohezijskih sredstev EU.

Projekt bo nedvomno prinesel dodano vrednost vsem organizacijam, ki izvajajo kohezijsko politiko (EU in nacionalni organi, agencije za upravljanje) in upravičencem, ki so in bodo izvajali projekte, sofinancirane iz Evropske kohezijske politike.

Trajanje projekta: 6. 12. 2023 – 5. 12. 2024

 

 SL_Sofinancira_Evropska_unija_POS1.jpg

 

 

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo