RIS Dvorec Rakičan letos organizira že VII. Mednarodno znanstveno konferenco »Izzivi in težave sodobne družbe«, ki poteka od 2. 7. do 4. 7. 2019 v prostorih RIS Dvorca Rakičan. Z mednarodno znanstveno konferenco nagovarjajo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference.

 

Direktor RIS Dvorca Rakičan, dr. Robert Celec, je izpostavil, da konferenca letošnje leto ponovno navdušuje z naborom prispevkov, tako s kvaliteto in vsebinskim delom kot tudi s samo kvantiteto. Skupno sodeluje 193 avtorjev s 186 raznolikimi prispevki, tako strokovnimi kot znanstvenimi iz kar 8 držav: Hrvaške, BIH, Srbije, Črne Gore, Madžarske, Španije, USA in Slovenije. Prispevki pokrivajo raznolike tematske sklope: družina, nasilje, novodobne odvisnosti, vzgoja in izobraževanje, krepitev zmogljivosti ter izzivi dolgožive družbe, kot letošnja novost med tematskimi sklopi. Omenjene sklope organizator, RIS Dvorec Rakičan, pokriva pri svojem osnovnem delu, namreč pod njihovim okriljem deluje Center za družine Murska Sobota in drugi socialnovarstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam. Na konferenci iz leta v leto gradijo na kakovosti in prepoznavnosti le-te, občutno povečano je zavedanje o izzivih sodobne družbe in s tem nagovarjanje le-teh. 

Ga. Nataša Sorko, dolgoletna članica organizacijskega odbora, konferenco dojema kot izjemno priložnost za predstavitev dosežkov, raziskav in deljenje izkušenj udeležencev. Iz leta v leto opaža porast kvalitete prispevkov, pri čemer v letošnjem letu zaznava poudarek na inkluziji, vključevanju ranljivih skupin, kako vzpostaviti pogoje za čim boljše sobivanje raznolikih ciljnih skupin, deljenju primerov dobrih praks o tem kako se raznolike institucije spopadajo z omenjenim izzivom. Porast udeležencev na konferenci pripisuje vse bolj učeči se družbi, kjer konferenca predstavlja priložnost za deljenje izkušenj in znanj, ki jih lahko širijo v svoje delovno okolje, kar je ključno za profesionalni razvoj posameznikov in organizacij. Slednje predstavlja tudi ključen dolgoročni cilj konference.

V RIS Dvorcu Rakičan na letni ravni že tradicionalno organizirajo tri mednarodne znanstvene konference. Od 25. 11. do 27. 11. 2019 se bo v Dvorcu Rakičan odvijala X. mednarodna znanstvena konferenca »Prehrana, gibanje in zdravje«.

RIDE Goričko - Razvoj kolesarstva na Goričkem

PRP LEADER EU SLO

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo